LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI RADZIWIŁŁOWSKA 22.04.2022 spółka z o.o. E&K ZDJĘCIA RADZIWIŁŁOWSKA

LICYTACJA DZIEWANNY 20.05.2022

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 955 kpc wszystkie obwieszczenia o licytacjach nieruchomości zamieszczane są na stronie internetowej samorządu komorników sądowych pod adresem www.licytacje.komornik.pl. oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Ponadto ogłoszenia i obwieszczenia o licytacjach zamieszczane są również na stroni internetowej Dom Aukcyjny Wrocław pod adresem www.dawro.pl