img0021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski jest właściwy do prowadzenia egzekucji dla: miasta Lublin oraz gmin powiatu lubelskiego Jastków i Konopnica.


 Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych z 22.03.2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.771) i egzekucji komornik na wniosek wierzyciela jest również uprawniony do prowadzenia egzekucji na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie w tym pozostałych miejscowości powiatów lubelskiego świdnickiego łęczyńskiego w tym miast Lublin, Świdnik, Łęczna oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce,Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew – szczegółowe informacje w zakładce Właściwość.

[/two_third_last]