Wniosek o wszczęcie egzekucji            Pobierz

 

Wniosek o wykonanie eksmisji            Pobierz

 

Wniosek o egzekucję alimentów         Pobierz

 

Wniosek o egzekucję poza rewirem   Pobierz

 

Art. 10 ust o komornikach sądowych : Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

Zlecenie poszukiwania majątku          Pobierz

Art. 7971 kodeksu postępowania cywilnego: Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.