WŁAŚCIWOŚĆ USTAWOWA

Zgodnie z art. 8. ustawy o komornikach sądowych z 22.03.2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.771) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy jest obszar właściwości sądu rejonowego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski jest właściwy do prowadzenia egzekucji dla: miasta Lublin – szczegółowy wykaz ulic w zakładce ulice oraz gmin powiatu lubelskiego – Jastków i Konopnica.

 

WŁAŚCIWOŚĆ UMOWNA

Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych z 22.03.2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.771) i egzekucji komornik na wniosek wierzyciela jest również uprawniony do prowadzenia egzekucji na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie obejmującej następujące Sądy Rejonowe:

 
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Sąd Rejonowy w Chełmie
Sąd Rejonowy w Kraśniku
Sąd Rejonowy w Lubartowie
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Sąd Rejonowy w Łukowie
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
Sąd Rejonowy w Puławach
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Sąd Rejonowy w Rykach
Sąd Rejonowy we Włodawie
Sąd Rejonowy w Grójcu
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Sąd Rejonowy w Lipsku
Sąd Rejonowy w Przysusze
Sąd Rejonowy w Radomiu
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Sąd Rejonowy w BiłgorajuSąd Rejonowy w Hrubieszowie
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
Sąd Rejonowy w ZamościuSąd Rejonowy w Garwolinie
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Sąd Rejonowy w Węgrowie

z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika

Sprawdź właściwość:

Ulice                       Gminy  i sołectwa